Til dig der gerne vil spare penge

You are here:  / Tips til isolering / Generelle råd om isolering og varmetab

Generelle råd om isolering og varmetab

Det gælder jo især om at bruge mindst muligt på din varmeregning. En måde er at skrue ned for termostaten, således vil I bruge mindre brændsel, men så bliver det måske for koldt i huset. Det er sjovest at tage bad i varmt vand, samt at der er varme på radiatorerne året rundt, og dette gælder jo mest i vinterhalvåret. Men den bedste investering for dig er at isolere huset, således det vil holde på varmen i længst mulig tid. Isoleringen kan holde i rigtig mange år, så den investering til en god isolering er ofte hurtigt tjent hjem igen. Hver gang du undgår et varmetab, vil du jo reelt tjene penge, da en krone sparet er en krone tjent. På bolius.dk kan man læse mere om isolering og varmetab. I moderne byggeri anvendes en lang række forskellige materialetyper, der med deres gode isoleringsevne kan være med til at holde på varmen i boligen og begrænse energiforbruget.

Hvad er isoleringsmaterialer?

Et isoleringsmateriale er kendetegnet ved, at det leder varmen meget dårligt, (i modsætning til metal, glas og sten). Det er hovedsageligt den stillestående luft i isoleringsmaterialerne, der giver denne egenskab og desuden betyder, at de fleste isoleringsmaterialer er meget lette. Bygger du isoleringsmateriale ind i en konstruktion, mister bygningen stadig varme, men det sker i betydeligt mindre grad, end hvis bygningen ikke var isoleret. Det er helt afgørende, at isoleringsmaterialer holdes tørre. Eftersom vand leder varme langt bedre end luft, holder våde isoleringsmaterialer ikke særlig godt på varmen. Det er ofte nødvendigt at beskytte isoleringen mod fugt udefra med et vindtæt lag, også kaldet en vindspærre, så luften i isoleringen bliver ved med at være stillestående. Det vindtætte lag skal samtidig dog være så åbent, at eventuel fugt kan trænge ud og ventileres væk. Isolering og øvrige konstruktioner (klimaskærmen) skal også beskyttes mod fugten inde fra boligen, hvilket gøres med en tæt dampspærre på den varme side af isoleringen.

Hvordan foregår varmetab fra en bygning?

Vores bygninger taber varme på tre forskellige måder. Varmeledning sker, når varmen ledes fra boligens varme inderside til den kolde ydermur eller et ikke-isoleret loft. Varmen ledes af de materialer, huset er bygget af, fx træ, mursten, stål og isoleringsmaterialer. Hvor meget varme der ledes ud af boligen, afhænger af materialerne. Metal er eksempelvis en ualmindelig god varmeleder, glas er mindre god, træ endnu mindre, og luft er dårlig. Derfor er termoruder og isoleringsmaterialer en god idé. Varmestrømning (konvektion) sker, når varmen siver med luftstrømme ud af vores boliger gennem utætheder, revner og sprækker, fx utætte vinduer og døre. Da meget varme går tabt på grund af utætte huse, er der nu i bygningsreglementet stillet krav til boligens tæthed. Varmestråling sker, når et materiale udsender strålingsvarme – infrarød stråling – og hermed kan varme andre materialer op, uden at luften omkring dem opvarmes nævneværdigt. Strålevarme fra en brand kan endda antænde materialer på afstand. I princippet udsender alle materialer strålevarme, men solen, brændeovne og kogeplader er nok de mest kendte eksempler. En bygning udsender også strålevarme, dog mest, hvor overfladerne er varmest, altså hvor de er mindst isoleret. Det vil sige ved vinduer og døre. En måde at nedbringe varmestrålingen på er at have lavenergiglas i vinduer og døre, da netop lavenergiglas reflekterer varmestrålingen fra eksempelvis radiatorer. Det største varmetab fra boliger skyldes varmestrømning og varmeledning. Du kan begrænse varmestrømning ved at tætne huset, mens varmetab på grund af varmeledning mindskes ved at isolere konstruktionerne.

Hvilke materialer isolerer bedst?

For at kunne beregne, hvor meget varme der slipper ud af vores huse, er det nødvendigt at sætte tal på materialers og konstruktioners evne til at isolere. Eksempelvis er isoleringsmaterialer ekstremt dårlige varmeledere, hvorimod metaller er virkelig gode varmeledere.

Du kan måske også lide